În 2021 negociat.ro îți oferă 2021 euro in premii!

Dacă tot comanzi online, atunci comandă și câștigă!

Cu fiecare comandă efectuată intri în extragerea pentru premiul de 2021 de lei!

Câștigă și tu! Fii încrezător! Dacă tot comanzi online, atunci comandă cu încredere pe negociat.ro. În 2021 negociat.ro îți oferă 2021 de euro premii!

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI


Următoare premii sunt supuse urmatoarelor termeni și condiții:
Cu fiecare comandă efectuată intri în extragerea cu premii de 2021 de euro!
Extragerea de 2021 de ron va avea loc în 21 decembrie 2021, iar la extragere vor intra toți cei care au o comanda finalizată, validă. Se exclud comenzile anulate și retunate.
„Câștigă si tu În 2021 negociat.ro îți oferă 2021 euro premii]”
Art. 1. Organizatorul și regulamentul oficial al campaniei
Organizatorul campaniei „ Negociat.ro SRL ” (denumită în continuare
„Campania”, respectiv “Organizatorul”)
Art. 2. Temeiul legal
Prezentul regulament este conform cu prevederile O.G 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 3. Durata campaniei și aria de desfășurare
Campania se desfășoară în perioada 01.02.2021-21.12.2021! în România, iar pentru participarea la tragerea la campanie și la tragerile la sorți, trebuie să ai o comandă validă în marketplace www.negociat.ro „
Câștigătorul/câștigătoarea în tragerile la sorți va fi ales/aleasă prin randomresult.com
Art. 4. Condiții cu privire la dreptul de participare la Campanie
La această Campanie are dreptul să participe orice persoană fizică având vârsta minimă de 18 ani, cetățenie română, cu domiciliul stabil în România, care se înscrie și acceptă condițiile prezentului Regulament.
La Campanie nu pot participa angajații SC NEGOCIAT.RO SRL, precum și rudele acestora.
Art. 5. Mecanismul de derulare a Campaniei
Regulamentul oficial de desfășurare a Campaniei este disponibil în mod gratuit pentru orice solicitant. Pentru detalii privind Campania, participanții pot cere detalii la adresa suport@negociat.ro
Art. 6. Premiile Campaniei
Premii: Cu fiecare comandă efectuată intri în extragerea pentru premiul de 2021 de ron.
Premii surpriza
Valoarea totala a premiilor 2021 euro
Participarea la această Campanie presupune acordul câștigătorilor cu privire la faptul că datele privind persoana sa, numele, localitatea de domiciliu și fotografia acestuia să poată fi făcute publice și/sau folosite în materiale publicitare foto, audio și video de către Organizator, fără nici un fel de plată aferentă. Intrarea în posesia premiilor este condiționată de prezentarea de către
câștigători a actelelor de identitate.
În cazul în care căștigătorii nu confirmă revendicarea premiilor în 15 zile, acestea vor rămâne în proprietatea Organizatorului, care-și rezervă dreptul de a-l folosi în promoțiile următoare.
Nu se va acorda contravaloarea în bani sau în alte obiecte pentru premiile în produse acordate, și nici nu se poate înlocui cu alte beneficii. Orice eroare în declararea datelor personale nu atrage răspunderea Organizatorului. Ca atare, acesta nu are nici un fel de obligație în cazul furnizării de către participant a unor date eronate, care au dus la imposibilitatea transferului, în condiții normale a premiilor.
Art. 9. Taxe și impozite aferente
Organizatorul Campaniei nu este răspunzător de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații financiare legate de premiile oferite, cu excepția impozitului cu reținere la sursă, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoționale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat să îl calculeze, să îl rețină și să îl transfere la bugetul de stat, conform
prevederilor Legii 571/2003 privind Codul Fiscal.
Art. 10. Litigii
Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.
Art.11. Încetarea Campaniei
Prezenta Campanie va putea înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră,sari de urganta sau alte evenimente de natură a face imposibilă derularea Campaniei, Organizatorul putând, în acest ultim caz, să decidă prelungirea duratei de desfășurare a campaniei, reluarea campaniei sau întreruperea totală.
Art.12. Date cu caracter personal
Completarea datelor personale de către câștigători în procesul verbal de predare primire a premiilor reprezintă acordul ca datele lor cu caracter personal să fie stocate și prelucrate de Organizator și de a primi pe viitor informații despre noi oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing direct. În conditiile Legii 677/2001 privind protecția datelor cu caracter personal și la cererea scrisă a participantului, datată și semnată, expediată pe adresa Organizatorului, acesta se obligă:
• să confirme solicitantului, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, dacă prelucrează sau nu datele sale personale;
• să rectifice, să actualizeze, să blocheze sau să șteargă datele a căror prelucrare nu este conform Legii 677/2001 pentru protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în mod gratuit;
• să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
Participanții sunt de acord să primească obiecte promoționale, produse gratuite, precum și informații prin poștă, telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare de la Organizator și partenerii săi.
Prin participarea la Campanie, participantul acceptă să se aboneze la news-letterele negociat.ro.
Art.13. Clauze finale
În cazul în care, în urma unor verificări ulterioare, se constată că una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul își rezervă dreptul de a retrage premiile acordate. Toate premiile neacordate, indiferent de motiv, vor rămâne în proprietatea Organizatorului, care-și rezervă dreptul de a le folosi în campaniile următoare.
Organizatorul își rezervă dreptul să modifice prezentul regulament, urmând ca aceste modificări să fie făcute publice cu cel puțin 1 zi înaintea intrării în vigoare a modificărilor. Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor prezentului Regulament Oficial și ale legislației aplicabile din România.
Organizatorul Campaniei
SC Negociat.ro SRL
Prin Director General,