‼️

‼️ CONCURS ‼️ Câștigă un [ Cuptor Multifunctional cu EXPRESOR DE CAFEA]Inscrie-te in 30 secunde. Iată ce trebuie să faci:Cauta pe internet expresia marketplace negociat.ro și da click pe rezultatul cu titlul „Marketplace – Negociat.ro”Scrie pe pagina concursului de pe facebook.com/negociat in comentarii care este codul de concus din finalul paginii.Mai trebuie sa dai LIKE paginii facebook.com/negociat și esti inscris in concurs .Câștigătorul/câștigătoarea va fi ales/aleasă prin randomresult.comConcursul se desfășoară în perioada 23.10.2021-15.12.2021!!Mai avem si alte premii!! Urmareste pagina de facebook si particpa la toate concursurile.Orice Distribuire a postarilor de concurs te califica la extragerea pentru premiile surpriza.Multă baftă tuturor!!

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

„Câștigă un [EXPRESOR DE CAFEA]”

Art. 1. Organizatorul și regulamentul oficial al campaniei

Organizatorul campaniei „ Negociat.ro SRL ” (denumită în continuare

„Campania”, respectiv “Organizatorul”)

Art. 2. Temeiul legal

Prezentul regulament este conform cu prevederile O.G 99/2000 privind comercializarea

produselor și serviciilor de piață, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Durata campaniei și aria de desfășurare

Campania se desfășoară în perioada 23.10.2021-15.12.2021! în România

Câștigătorul/câștigătoarea va fi ales/aleasă prin randomresult.com

Art. 4. Condiții cu privire la dreptul de participare la Campanie

La această Campanie are dreptul să participe orice persoană fizică având vârsta minimă de 18

ani, cetățenie română, cu domiciliul stabil în România, care se înscrie și acceptă condițiile

prezentului Regulament.

La Campanie nu pot participa angajații SC NEGOCIAT.RO SRL, precum și rudele

acestora.

Art. 5. Mecanismul de derulare a Campaniei

Regulamentul oficial de desfășurare a Campaniei este disponibil în mod gratuit pentru orice

solicitant. Pentru detalii privind Campania, participanții pot cere detalii la adresa suport@negociat.ro

Art. 6. Premiile Campaniei

Premii : EXPRESOR DE CAFREA

Participarea la această Campanie presupune acordul câștigătorilor cu privire la faptul ca datele

privind persoana sa, numele, localitatea de domiciliu și fotografia acestuia să poată fi făcute

publice și/sau folosite în materiale publicitare foto, audio și video de către Organizator, fără nici

un fel de plată aferentă. Intrarea în posesia premiilor este condiționată de prezentarea de către

căștigători a actelelor de identitate.

În cazul în care căștigătorii nu confirmă revendicarea premiilor până la data de 10.11.2020

inclusiv, acesta va rămâne în proprietatea Organizatorului, care-și rezervă dreptul de a-l folosi în

promoțiile următoare.

Nu se va acorda contravaloarea în bani sau în alte obiecte pentru premiile acordate, și nici nu

se poate înlocui cu alte beneficii. Orice eroare în declararea datelor personale nu atrage

răspunderea Organizatorului. Ca atare, acesta nu are nici un fel de obligație în cazul furnizării

de către participant a unor date eronate, care au dus la imposibilitatea transferului, în condiții

normale a premiilor.

Art. 9. Taxe și impozite aferente

Organizatorul Campaniei nu este răspunzător de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații

financiare legate de premiile oferite, cu excepția impozitului cu reținere la sursă, aplicabil

veniturilor individuale provenite din campanii promoționale, impozit pe care Organizatorul

Campaniei este obligat să îl calculeze, să îl rețină și să îl transfere la bugetul de stat, conform

prevederilor Legii 571/2003 privind Codul Fiscal.

Art. 10. Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la concurs se vor rezolva pe cale

amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele

judecătorești române competente, conform legislației române.

Art.11. Încetarea Campaniei

Prezenta Campanie va putea înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment

de forță majoră, de natură a face imposibilă derularea Campaniei, Organizatorul putând, în

acest ultim caz, să decidă prelungirea duratei de desfășurare a campaniei.

Art.12. Date cu caracter personal

Completarea datelor personale de către câștigători în procesul verbal de predare primire a

premiilor reprezintă acordul ca datele lor cu caracter personal să fie stocate și prelucrate de

Organizator și de a primi pe viitor informații despre noi oferte, promoții, mesaje publicitare și de

marketing direct. În conditiile Legii 677/2001 privind protecția datelor cu caracter personal și la

cererea scrisă a participantului, datată și semnată, expediată pe adresa Organizatorului, acesta

se obligă:

• să confirme solicitantului, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, dacă prelucrează sau nu

datele sale personale;

• să rectifice, să actualizeze, să blocheze sau să șteargă datele a caror prelucrare nu este

conform Legii 677/2001 pentru protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a

acestor date, în mod gratuit;

• să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă

dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu

caracter personal și libera circulație a acestor date.

Participanții sunt de acord să primească obiecte promoționale, produse gratuite, precum și

informații prin poștă, telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare de la Organizator și

partenerii săi.

Prin participarea la Campanie, participantul acceptă să se aboneze la news-letterele negociat.ro.

Art.13. Clauze finale

În cazul în care, în urma unor verificări ulterioare, se constată că una sau mai multe dintre

regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul își rezervă dreptul de a retrage

premiile acordate. Toate premiile neacordate, indiferent de motiv, vor rămâne în proprietatea

Organizatorului, care-și rezervă dreptul de a le folosi în campaniile următoare.

Organizatorul își rezervă dreptul să modifice prezentul regulament, urmând ca aceste modificări

să fie făcute publice cu cel puțin 1 zi înaintea intrării în vigoare a modificărilor. Prin participarea

la această Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor

prevederilor prezentului Regulament Oficial și ale legislației aplicabile din România.

Organizatorul Campaniei

SC Negociat.roSRL

Prin Director General,

De admin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *